Trophy head

סדנה חדשה בקראפטי!

תפירת ראש חיה לתליה על הקיר.בסדנה נבחר חיה

ובדים מתוך מבחר מקסים של צבעים וטקסטורות.

נעצב, נתפור ונתאים לו רקע.

בהשראת הtrophy head